Siirry sisältöön

Lyft & Transporter

Våra transporttjänster drivs av flera tunga lastbilar, trailers och tankbilar. Vi möter gruvindustrins transportbehov med lastbilar, gruvtruckar och dumpers.
En del bilar är utrustad med kran för styckegods, 22-35 tm. Det är också möjligt att hyra maskiner genom oss.

Lyft och transporttjänster är inte bara för vår egen verksamhet utan erbjuds till all typ av verksamhet som kräver detta.

Våra transporttjänster inkluderar till exempel transport av malm, kalk och stenkross i Meri-Lapplandsområdet, logistik inom industrin, transport av övriga massor mm,.

Vi erbjuder alla typer lyftuppdrag som tex, reparations- och installationsarbete för storindustri, till exempel kranunderhåll. Även lyft av stålkonstruktioner för luftburna kraftledningar efter kraftledningslinjer.

Mer information:

Heikki Lämsä

Tuotantopäällikkö

Referenser:

Gruvverksamhet

Sotkamo Silver pääurakointi

Kesto: 2023-
Tilaaja: Sotkamo Silver Oy
Läs mer
Gruvverksamhet

Pampalo, avolouhoksen avaus

Kesto: 2022-
Tilaaja: Endomines Oy
Läs mer
Fiber & Kraftnät

Rovaniemen Verkon erillishankkeet

Vuosi: 2021
Tilaaja: Rovaniemen Verkko Oy
Läs mer
Fiber & Kraftnät

Rovaniemen Verkon erillishankkeet

Vuosi: 2021
Tilaaja: Ellappi Oy
Läs mer
kaapelointi

Fiber & Kraftnät

Med våra resurser bygger vi infrastruktur på land, vatten och i luft. Vi utvecklar ständigt vår utrustning och metoder för att möta kundernas behov inom infrastruktur. Med våra kunskaper och resurser kan vi tillgodose våra kunders behov inom fiber och kraftnät även under utmanande förutsättningar.

kaivinkone

Mark & VA entreprenader

Genom lång erfarenhet inom infrastruktur och anläggning, vet vi att man bör anpassa sig till ny teknik för att kunna möta upp kundernas behov på ett produktions och kostnadseffektivt sätt. Vår personal utbilldas kontinuerligt för att följa med i utvecklingen inom branchen, och våra maskiner följer utvecklingen inom miljö och digitalisering.

aluekunnossapito

Industritjänster

Vi verkar året runt på krävande miljöer inom idustrin som i Kemi, Uleåborg, Sotkamo och Rovaniemi. Vi arbetar i ett antal olika processer inom industrin dygnet runt.

rekka

Lyft & Transporter

Våra transporttjänster sker med flera tunga lastbilar, trailers och tankbilar. Vi möter gruvindustrins transportbehov med lastbilar, gruvtruckar och dumpers. Vissa av våra bilar är försedda med kran med lyftkapacitet på, 22-35 tm. Det finns även möjlighet att enbart hyra dessa bilar.

kaivos

Gruvverksamhet

Vi betjänar våra kunder inom gruvindustrin med utrustning, underhåll, vägunderhåll och logistik. Vi hanterar demontering och mottagande av inkommande material och transporterar byggmaterialet från lager till gruvorter under jord. Vi bygger och underhåller infrastruktur för gruvor under jord och vid dagbrott, för att optimera verklig gruvdrift och brytning samt minimera driftstopp.

ukko

Övriga Tjänster

Våra övriga tjänster kan inkludera till exempel Heat Work och ångtjänster. Vi vill tillgodose våra kunders ständigt föränderliga behov och är redo att utveckla vårt utbud av tjänster i enlighet därmed.
Vi försöker alltid tillmötesgå våra kunders önskemål genom att försöka finna lämliga lösningar.