Siirry sisältöön

Övriga Tjänster

Värmeverk HW-1800 ånggenerator

Med hjälp av ånggenerator kan gruv, bygg och renoveringsarbeten fortskrida trost kallt klimat.

  • Smältning av frost, is och snö
  • Smältning av fundament, deponier och avlopp
  • Frostskydd av fyllningar, gjutgods och material
  • Betonghärdning och förvärmning
  • Vid elproduktion
  • Ventilation, uppvärmning och kylning

 

Hämta Heat work broshyr

Mer information:

Olavi Nätti

Kehitysjohtaja

Sami Klemola

Styrelse ordförande

Alisa Toivanen

HR Chef

Kari Kakko

Kalustopäällikkö

Riikka Kotila

Ekonomi Chef

Markku Saviaro

Kemi
Områdes Chef

Ari Keskitalo

Kaivostoimintojen päällikkö

Matti Ruotsalainen

Rakennuspäällikkö

Jari Angeria

Oulu
Områdes Chef

Heikki Lämsä

Tuotantopäällikkö

Referenser:

Gruvverksamhet

Sotkamo Silver pääurakointi

Kesto: 2023-
Tilaaja: Sotkamo Silver Oy
Läs mer
Gruvverksamhet

Pampalo, avolouhoksen avaus

Kesto: 2022-
Tilaaja: Endomines Oy
Läs mer
Fiber & Kraftnät

Rovaniemen Verkon erillishankkeet

Vuosi: 2021
Tilaaja: Rovaniemen Verkko Oy
Läs mer
Fiber & Kraftnät

Rovaniemen Verkon erillishankkeet

Vuosi: 2021
Tilaaja: Ellappi Oy
Läs mer
kaapelointi

Fiber & Kraftnät

Med våra resurser bygger vi infrastruktur på land, vatten och i luft. Vi utvecklar ständigt vår utrustning och metoder för att möta kundernas behov inom infrastruktur. Med våra kunskaper och resurser kan vi tillgodose våra kunders behov inom fiber och kraftnät även under utmanande förutsättningar.

kaivinkone

Mark & VA entreprenader

Genom lång erfarenhet inom infrastruktur och anläggning, vet vi att man bör anpassa sig till ny teknik för att kunna möta upp kundernas behov på ett produktions och kostnadseffektivt sätt. Vår personal utbilldas kontinuerligt för att följa med i utvecklingen inom branchen, och våra maskiner följer utvecklingen inom miljö och digitalisering.

aluekunnossapito

Industritjänster

Vi verkar året runt på krävande miljöer inom idustrin som i Kemi, Uleåborg, Sotkamo och Rovaniemi. Vi arbetar i ett antal olika processer inom industrin dygnet runt.

rekka

Lyft & Transporter

Våra transporttjänster sker med flera tunga lastbilar, trailers och tankbilar. Vi möter gruvindustrins transportbehov med lastbilar, gruvtruckar och dumpers. Vissa av våra bilar är försedda med kran med lyftkapacitet på, 22-35 tm. Det finns även möjlighet att enbart hyra dessa bilar.

kaivos

Gruvverksamhet

Vi betjänar våra kunder inom gruvindustrin med utrustning, underhåll, vägunderhåll och logistik. Vi hanterar demontering och mottagande av inkommande material och transporterar byggmaterialet från lager till gruvorter under jord. Vi bygger och underhåller infrastruktur för gruvor under jord och vid dagbrott, för att optimera verklig gruvdrift och brytning samt minimera driftstopp.

ukko

Övriga Tjänster

Våra övriga tjänster kan inkludera till exempel Heat Work och ångtjänster. Vi vill tillgodose våra kunders ständigt föränderliga behov och är redo att utveckla vårt utbud av tjänster i enlighet därmed.
Vi försöker alltid tillmötesgå våra kunders önskemål genom att försöka finna lämliga lösningar.