Siirry sisältöön

Mark & VA entreprenader

Tillhandahållande av tjänster i vår bransch kräver specialkompetens, service och resurser. Införandet av ny teknik som tex, grävautomation garanterar kunderna ett bra slutresultat.

Mångsidigmarkspontning för att säkerställa och undvika rörelser i markmassor.

Med denna nyhet inom koncernen kommer vi att kunna tillgodose våra kunders behov bättre.  Från och med Augusti 2020 finns resurserna för full produktion .

Spontning och pålningtjänster

 

 

Vi har redan nu möjlighet att räkna och erbjuda våra tjänster beträffande spontning och pålning för produktion fom, Augusti månad.  Modern Movax-utrustning och professionell arbetsledning finns på plats, och är en garanti för kvaliteten på vår tjänst.  Med vår långa erfarenhet av mark och anläggningsentreprenader har vi möjlighet att säkerställa leveranser även vid krävande markförhållanden. 

 

Mer information:

Jari Angeria

Oulu
Områdes Chef

Heikki Lämsä

Tuotantopäällikkö

Jorma Malinen

Sotkamo
Områdes Chef

Janne Takkinen

Lappi
Områdes Chef

Referenser:

Markentreprenader

Norrskogen-Kroksmossen 110kV, EPV Tuulivoima Oy

Kesto: 2021-2022
Tilaaja: TMV Line Oy
Läs mer
Markentreprenader

Terrafame altaiden korjaukset

Vuosi: 2022
Tilaaja: Terrafame Oy
Läs mer
Bygg och fabrikstjänster

Tankokarin sulkeminen vaihe 1 ja 2

Kesto: 2021-2022
Tilaaja: Stora Enso Oyj
Läs mer
Kaivospalvelut, Maanrakennus, Tehdaspalvelut

Kittilän kaivos aluehoito

Kesto: 2022-
Tilaaja: Agnico Eagle Finland Oy
Läs mer
kaapelointi

Fiber & Kraftnät

Med våra resurser bygger vi infrastruktur på land, vatten och i luft. Vi utvecklar ständigt vår utrustning och metoder för att möta kundernas behov inom infrastruktur. Med våra kunskaper och resurser kan vi tillgodose våra kunders behov inom fiber och kraftnät även under utmanande förutsättningar.

kaivinkone

Mark & VA entreprenader

Genom lång erfarenhet inom infrastruktur och anläggning, vet vi att man bör anpassa sig till ny teknik för att kunna möta upp kundernas behov på ett produktions och kostnadseffektivt sätt. Vår personal utbilldas kontinuerligt för att följa med i utvecklingen inom branchen, och våra maskiner följer utvecklingen inom miljö och digitalisering.

aluekunnossapito

Industritjänster

Vi verkar året runt på krävande miljöer inom idustrin som i Kemi, Uleåborg, Sotkamo och Rovaniemi. Vi arbetar i ett antal olika processer inom industrin dygnet runt.

rekka

Lyft & Transporter

Våra transporttjänster sker med flera tunga lastbilar, trailers och tankbilar. Vi möter gruvindustrins transportbehov med lastbilar, gruvtruckar och dumpers. Vissa av våra bilar är försedda med kran med lyftkapacitet på, 22-35 tm. Det finns även möjlighet att enbart hyra dessa bilar.

kaivos

Gruvverksamhet

Vi betjänar våra kunder inom gruvindustrin med utrustning, underhåll, vägunderhåll och logistik. Vi hanterar demontering och mottagande av inkommande material och transporterar byggmaterialet från lager till gruvorter under jord. Vi bygger och underhåller infrastruktur för gruvor under jord och vid dagbrott, för att optimera verklig gruvdrift och brytning samt minimera driftstopp.

ukko

Övriga Tjänster

Våra övriga tjänster kan inkludera till exempel Heat Work och ångtjänster. Vi vill tillgodose våra kunders ständigt föränderliga behov och är redo att utveckla vårt utbud av tjänster i enlighet därmed.
Vi försöker alltid tillmötesgå våra kunders önskemål genom att försöka finna lämliga lösningar.