Hoppa till innehåll

Om oss

Veljekset Toivanen Oy är ett familjeföretag som grundades 1983, och har utvecklats från ett entreprenadföretag till en anpassningsbar specialist som tillhandahåller infrastruktur och storskaliga industritjänster. Under åren har verksamheten som började i Meri-Lappi regionen expanderat till flera kontor i Finland och norra Sverige. Målsättningen är att, rätt utrustning och rätt personal är på rätt plats, samt efterlevnad av ingångna kontrakt och överenskommelser. Våra kunder får anpassad personal och utrustning, aktuella tjänster, hantering med små och stora maskiner inklusive service från oss. Genom vår kvalitetsefterlevnad säkerställer vi framtida samarbeten med nöjda kunder som mål. Vårt strävan är att fortsätta att vara en pålitlig, kompetent och säker partner inom vårt område samt bransch.

banner-1

Veljekset Toivanen OY utvecklas hela tiden, från anläggningstjänster och fabrikstjänster har verksamheten utvidgats till tjänster som regionalt underhåll, industritjänster och byggandet av fiber och kraftnät. Bland våra kunder ingår metall-, pappers- och gruvindustrin samt fiber och kraftnätsoperatörer, byggföretag, kommuner, fastighetsbolag samt allmännyttiga företag. Företaget har flera kontor i norra Finland, Kainuu och norra Sverige. Strikt efterlevnad av service- och leveranstider är verksamhetens viktigaste värden.

Vårt dotterbolag Markbyggnad Toivanen AB verkar på den Svenska marknaden. Företagets verksamhet fokuserar på byggandet av fiber och kraftnät i mark och luft. Men kan även erbjuda andra tjänster med hjälp av våra Finska resurser. Företaget sysselsätter cirka 20-30 personer varje år genom kvalitets och miljösäkrade leveranser. Bröderna Toivanens dotterbolag Kallion Maanrakennus Oy ansvarar för krossningen av SMA Mineral Oys kalkgruva och hanteringen av kalk i Röyttä kalkverk. De årliga mängderna material som hanteras av hjulgrävare och grävmaskiner är i storleksordningen cirka 200 000 ton.

Kvalitet och miljösäkring

Genom kontroll och revision inom bolaget har vi tilldelats internationell kvalitet och miljösäkring i enlighet med . ISO 9001:2015 och 14001 samt RALA-kvalificering. Vi är medlem i Infra Ry och tillhör Tilaajavastuu.fi.

I vår dagliga verksamhet använder vi oss av ett ledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14001-standarder, vilket gör att vi kontinuerligt kan förbättra kvaliteten på våra verksamhet, produkter, arbetsmiljö och miljöskydd samt snabbt svara på förändrade behov och krav från myndigheter, produktion och kunder.

Som ansvariga medlemmar i samhället följer vi de förordningar och lagar som utfärdas av myndigheter inom miljö och arbetsmiljö. Kvalitetschefen ansvarar för underhåll och utveckling av kvalitets- och miljöledningssystemet genom interna revisioner.

Även Dotterbolagen Markbyggnad Toivanen AB och Kallion Maanrakennus Oy lever upp till dessa krav.

       

Miljöansvar

I all vår verksamhet och produkter tar vi hänsyn till miljön och strävar efter att säkerställa att våra produkter och verksamheter påverkar miljön så lite som möjligt under hela deras livscykel. Vår organisation tar hänsyn till miljöföroreningar genom att öka återanvändning och återvinning inom vår verksamhet.