Hoppa till innehåll

Gruvverksamhet

Vi betjänar våra kunder inom gruvindustrin med utrustning, underhåll, vägunderhåll och logistik. Vi hanterar demontering och mottagande av inkommande material och transporterar byggmaterialet från lager till gruvorter under jord. Vi bygger och underhåller infrastruktur för gruvor under jord och vid dagbrott, för att optimera verklig gruvdrift och brytning samt minimera driftstopp.

Vårt erbjudande inom gruvindustrin omfattar både dagbrott och underjordsgruvor. Infrastruktur, underhåll, transporter och krossverksamhet finns i vår portfölj, men andra typer av verksamhet förekommer också. Vi vill vara med och hjälpa till där vi kan och där kunden har ett behov. Detta för att säkerställa kundens egna produktion och minimera driftstopp.

Vårt dotterbolag Kallion Maanrakennus Oy har varit entreprenör för SMA Mineral Oy sedan 1968 och vårt samarbete fortsätter.

Mer information:

Leif Gräsvik

Sverige
Områdes Chef

Heikki Lämsä

Kemi
Områdes Chef

Jukka Toivanen

Styrelse ordförande

Jussi Mänty

Rovaniemi & Kittilä gruvor
Områdes Chef

Referenser:

Kaivospalvelut, Maanrakennus

Maarakennustyöt Terrafamen kaivoksella

Kesto: 2017
Tilaaja: Terrafame Oy
Läs mer
Gruv och fabrikstjänster

Mondo Minerals Palvelusopimus

Vuosi: 1998 alkaen
Tilaaja: Elementis Minerals B.V
Läs mer
Gruvtjänster, transport och lyft

Kuilu-projekti – Kittilä

Vuosi: Joulukuu 2019 alkaen
Tilaaja: Agnico Eagle Finland Oy
Läs mer
Gruvverksamhet

Kaivospalvelut – Kittilän kaivos

Vuosi: 2018 alkaen
Tilaaja: Agnico Eagle Finland Oy
Läs mer
kaapelointi

Fiber & Kraftnät

Med våra resurser bygger vi infrastruktur på land, vatten och i luft. Vi utvecklar ständigt vår utrustning och metoder för att möta kundernas behov inom infrastruktur. Med våra kunskaper och resurser kan vi tillgodose våra kunders behov inom fiber och kraftnät även under utmanande förutsättningar.

kaivinkone

Mark & VA entreprenader

Genom lång erfarenhet inom infrastruktur och anläggning, vet vi att man bör anpassa sig till ny teknik för att kunna möta upp kundernas behov på ett produktions och kostnadseffektivt sätt. Vår personal utbilldas kontinuerligt för att följa med i utvecklingen inom branchen, och våra maskiner följer utvecklingen inom miljö och digitalisering.

aluekunnossapito

Industritjänster

Vi verkar året runt på krävande miljöer inom idustrin som i Kemi, Uleåborg, Sotkamo och Rovaniemi. Vi arbetar i ett antal olika processer inom industrin dygnet runt.

rekka

Lyft & Transporter

Våra transporttjänster sker med flera tunga lastbilar, trailers och tankbilar. Vi möter gruvindustrins transportbehov med lastbilar, gruvtruckar och dumpers. Vissa av våra bilar är försedda med kran med lyftkapacitet på, 22-35 tm. Det finns även möjlighet att enbart hyra dessa bilar.

kaivos

Gruvverksamhet

Vi betjänar våra kunder inom gruvindustrin med utrustning, underhåll, vägunderhåll och logistik. Vi hanterar demontering och mottagande av inkommande material och transporterar byggmaterialet från lager till gruvorter under jord. Vi bygger och underhåller infrastruktur för gruvor under jord och vid dagbrott, för att optimera verklig gruvdrift och brytning samt minimera driftstopp.

ukko

Övriga Tjänster

Våra övriga tjänster kan inkludera till exempel Heat Work och ångtjänster. Vi vill tillgodose våra kunders ständigt föränderliga behov och är redo att utveckla vårt utbud av tjänster i enlighet därmed.
Vi försöker alltid tillmötesgå våra kunders önskemål genom att försöka finna lämliga lösningar.